Próximo Campeonato

CORONAVIRUS - CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA.

Benvolgudes presidentes, benvolguts presidents:
Arran de la situació i evolució de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, i pel que respecta a l’àmbit esportiu, preguem la màxima col·laboració de les institucions (diputacions i ajuntaments) i entitats esportives (federacions i clubs esportius) en la tasca imprescindible de contenció de la possible propagació de la infecció. Volem recordar que ens trobem davant d’una emergència sanitària internacional i que, per tant, totes les mesures a prendre han de seguir les directrius de les autoritats sanitàries.
A eixe efecte, i amb l’objectiu de modular adequadament les mesures concretes, recordem que la Comunitat Valenciana no es troba (a hores d’ara) entre les zones d’alta transmissió a l’estat espanyol. Tanmateix, apel·lem a la responsabilitat individual i col·lectiva i fem una crida a la solidaritat perquè el món de l’esport, amb independència de les mesures específiques, aplique i difonga les mesures de prevenció recomanades a la ciutadania en general, les quals poden ser consultades en les pàgines web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (http://www.san.gva.es/coronavirus) i del Ministeri de Sanitat (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm).
 
Pel que fa, concretament, a les mesures aplicables a l’activitat esportiva, caldria diferenciar entre:
 
a) competicions i esdeveniments, professionals i no professionals, d’àmbit estatal i internacional
 
Segons les indicacions rebudes, s’hauran de celebrar A PORTA TANCADA. Esta mesura ha estat ja comunicada pel Ministeri de Sanitat i pel Consejo Superior de Deportes a les distintes federacions espanyoles, responsables en última instància de la seua execució.
 
b) resta de competicions (de caràcter  va no competitiva
 
Atenent al fet (sempre provisional i susceptible de qualsevol evolució) que la Comunitat Valenciana no està considerada com a zona d’alta transmissió i que estes competicions no preveuen una afluència de participants o espectadors d’aquelles zones, les competicions de caràcter autonòmic o l’activitat esportiva no competitiva no està a hores d'ara restringida ni limitada, encara que és imprescindible que s’apliquen les mesures de prevenció genèriques per a tota la població i sense prejudici de la capacitat dels ajuntaments i de les federacions per establir les mesures restrictives que consideren convenients, segons les característiques de cadascuna d’elles.
 
Per finalitzar volem reiterar:
- la conveniència de parar atenció a qualsevol nova decisió derivada d’un possible canvi de la situació actual, la qual serà degudament comunicada, sempre atenent les indicacions de les autoritats competents en matèria sanitària, és a dir, Ministeri de Sanitat i Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, úniques fonts oficials d’informació.
 
- la necessària col·laboració de tots els agents implicats per difondre i fer complir les recomanacions per a la prevenció de la propagació del virus, amb caràcter general, i les obligacions específiques en matèria esportiva, especialment la de la realització a porta tancada de les competicions i esdeveniments de caràcter estatal i internacional.
 
© 2016 Federación de Squash de la Comunidad Valenciana